preload

Katılım şartları

  1. Account oyun işleticisi tarafından Fair-Play kurallarına karşı gelinme durumunda sebep bildirmeksizin her zaman bloke edilebilinir.

  2. Oyun işleticisi server arızaları ve başka teknik ve işlevsel aksaklıklardan sorumlu değildir.

  3. Members who participate in discussion forums, contribute own messages and articles or use special names commit themselves not to insult others, not to use or post illegal or politically motivated contents or names, not to post pornography, not to use gross language, be solely responsible for their content provided, do to infringe others rights (especially trademarks, copyrights or personal rights) and fully exempt the operator from third party demands caused by their actions.

  4. This service is for personal use only. Without prior approval any commercial use or resale is prohibited.

  5. Comunio GmbH and/or its licensors own all intellectual and industrial property rights of this website (including without limitation data, databases, software, texts, trademarks, logos, color combinations, structure and design) as well as the data and databases generated by users while playing the Comunio Online Footballmanager.

  6. Her zaman önceden bildirmeksizin değişiklikler yapma, tamlama çalışması yapma, ve katılım şatrnamesine bunları yansıtma hakkı saklı tutulmuştur.

  7. Şayet şartlardan biri çiğnendiyse ya da çiğnenirse katılım şartnamesi ayrıca kaide dışı kalır.Kaide dışı kalmış atanım bununla birlikte değiştirilmiş sayılır ki geçersiz atamanın mana ve amacını adli türüne işletme olarak en yakınına gelir. Kural boşlukları içinde aynısı geçerlidir.